Deelnamebeleid Avond4daagse Boekel-Venhorst

Algemeen

De Avondvierdaagse Boekel-Venhorst start jaarlijks op de eerste dinsdag van juni. Iedereen mag meedoen aan dit evenement. Wandelaars kunnen een keuze maken uit drie afstanden: 3, 5 of 10 kilometer.

De starttijden voor elke afstand liggen tussen 17.30 en 18.30 uur. Op de laatste dag starten de wandelaars die 3 of 5 kilometer lopen tussen 18.00 en 18.30 uur. De wandelaars die 10 kilometer lopen starten op de laatste dag tussen 17.00 en 18.00 uur.

Reglement

 1. De Avond4daagse Boekel-Venhorst is een wandeltocht zonder wedstrijdelement, deelname aan de tocht geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
 2. Het starten met de aangeleverde wandelroute is pas toegestaan als men daarvoor toestemming heeft verkregen van de organisatie, het is niet toegestaan om voor 17.30 en op vrijdag voor 17.00 uur te starten. Voor de start dien je in het bezit te zijn van een startkaart.
 3. Het passeren van andere deelnemers is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers.
 4. De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
 5. Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten e.d. ten allen tijden worden opgevolgd.
 6. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
 7. Als organisatie adviseren wij de deelnemers zelf te zorgen voor begeleiding van kinderen tot 10 jaar.
 8. Maak bij het lopen gebruik van het trottoir of voetpad. Indien een trottoir of voetpad ontbreekt, loopt men over het fietspad. Ontbreekt ook een fietspad, dan dient men binnen de bebouwde kom gebruik te maken van de berm of de uiterste rechterzijde van de rijbaan. Ontbreekt er buiten de bebouwde kom een trottoir en/of fietspad dan dient men gebruik te maken van de uiterste linkerzijde van de rijbaan. Steek veilig over! Voor je eigen veiligheid is het aan te raden opvallende/reflecterende kleding te dragen.
 9. Raadpleeg tijdig en regelmatig de routebeschrijving! Let op de pijlen die dienen als hulpmiddel voor de diverse afstanden.
 10. Het gebruik van rolstoelen en buggy’s is toegestaan. Scootmobielen en alle overige bestuurders zijn uitgesloten van de Avond4daagse.
 11. Tijdens opkomend noodweer (blikseminslagen, hagelregen, rukwinden etc.) behoor je zo snel mogelijk gedegen onderdak te vinden. Mocht voor de start noodweer op komst zijn dan behoudt de organisatie zich het recht om de deelnemers later in de avond van start te laten gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen. Eventuele afgelaste dagen worden niet ingehaald. Er bestaat geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het inschrijfgeld.
 12. Roken in de bossen is verboden (brandgevaar!) evenals het wegwerpen/achterlaten van afval in de natuur. Deponeer je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of geef het af aan de medewerkers op de diverse posten.
 13. (Huis)dieren (met uitzondering van geleide- en hulphonden) zijn niet toegestaan deel te nemen aan de Avond4daagse.
 14. Alle deelnemers van de Avondvierdaagse dienen zich te houden aan de voor hen geldende verkeersregels.
 15. Eén dag meelopen met de Avond4daagse is mogelijk. Inschrijving geschiedt op de avond dat de deelnemer mee loopt. De kosten bedragen € 2,50 per dag. Indien je gebruik maakt van voorinschrijving betaal je voor 4 dagen € 5,-, besluit je op de eerste dag nog in te schrijven dan betaal je € 6,-.
 16. Een deelnemer ontvangt een medaille op het moment dat men alle vier de dagen heeft meegelopen met de Avond4daagse. Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen een medaille als zij minimaal 3 dagen hebben meegelopen. Indien je gebruik maakt van de dagelijkse inschrijving dan heb je geen recht op een medaille.
 17. Bij inschrijving voor de Avond4daagse Boekel-Venhorst geeft deelnemer akkoord de gemaakte foto’s te gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan de Avondvierdaagse.
 18. Bij inschrijving van de Avond4daagse Boekel-Venhorst geeft elke deelnemer akkoord dat de naam, geboortedatum, postcode en geslacht van deelnemer wordt doorgegeven aan de wandelbond.
 19. Met het inschrijven voor de Avond4daagse Boekel-Venhorst verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde regels.
 20. Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting aan de wandeltocht leiden.
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Agenda


   Bekijk de hele agenda

Laatste nieuws

Inschrijving Geopend, Loop Mee van 4 tot en met 7 juni!

Geschreven op

Het is tijd om je wandelschoenen te poetsen en jezelf klaar te stomen voor vier dagen vol plezier en gezonde beweging, want de...

Vrijwilligers

Wil je ons tijdens de avondvierdaagse ook een handje helpen als vrijwilliger?

Aanmelden als vrijwilliger